menu >

pl gb

Zgłoszenie na szkolenia

szkolenie, zgłoszenie na szkolenie, bezpieczny magazyn 

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
SYSTEMÓW REGAŁOWYCH

informacje o szkoleniu tutaj

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA I KONSERWACJA  
WÓZKÓW WIDŁOWYCH, DOKÓW PRZEŁADUNKOWYCH I SYSTEMÓW PRZENOŚNIKÓW

informacje o szkoleniu tutaj


 

Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez PROMAG S.A.:

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie otrzymanej w następstwie zgłoszenia faktury proforma.
    Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez PROMAG S.A. oraz opłaceniu kosztów szkolenia zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa.
  • Szkolenia przeznaczone są dla osób/ firm będących użytkownikami systemów regałowych, wózków widłowych, doków przeładunkowych i systemów przenośników. Nie dopuszcza się udziału osób pracujących w firmach konkurencyjnych, przedsiębiorstwach świadczących usługi przeglądu, napraw i konserwacji ww. urządzeń, a także firm szkoleniowych i konsultingowych.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia PROMAG S.A. o tym fakcie drogą pisemną (marketing@promag.com.pl). Rezygnację można także przesłać faksem na numer 61 655 82 03. W przypadku wycofania zgłoszenia do 10 dni roboczych od daty szkolenia firma dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania zgłoszenia do 5 dni roboczych od daty szkolenia firma dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.
  • PROMAG S.A. dopuszcza możliwość zmiany osoby będącej Uczestnikiem szkolenia.
  • W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy PROMAG S.A. – Zamawiający otrzyma pełną kwotę wpłaty w przeciągu 10 dni od daty odwołania szkolenia. W tym przypadku PROMAG S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.
  • PROMAG S.A. zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie szkolenia.

W ramach akceptacji warunków uczestnictwa w szkoleniu, Zgłaszający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych przez PROMAG S.A., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póź. zmianami).

Masz pytania? Zadzwoń: 61 655 82 51 lub napisz: marketing@promag.com.pl

Wybór szkolenia/szkoleń

Dane firmy zgłaszającej na szkolenie:

Dane osoby zgłaszającej:

Dane osób zgłaszanych na szkolenie:

Dodaj kolejną osobę

Forma płatności: przedpłata na podstawie faktury proforma wystawionej do 7 dni od przesłania zgłoszenia.

Niniejszym zobowiązujemy się do przekazania przelewem w terminie wskazanym na fakturze proforma należności za uczestnictwo w szkoleniu.

Uwagi:

Oświadczenie

Newsletter

Chcesz wiedzieć wszystko o naszej ofercie. Zapisz się na nasz newsletter. Zobacz przykład

Proszę podać poprawny adres e-mail

Nasze katalogi

Zamów bezpłatny katalog i dowiedz się dlaczego jesteśmy najlepsi

Zapytanie

Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij zapytanie

Przejdź