KATALOG
widget katalog
menu >

pl gb

Zgłoszenie na szkolenia stacjonarne

szkolenie, zgłoszenie na szkolenie, bezpieczny magazyn 

Dzień 1 (14.09.2022):BEZPIECZNA EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
SYSTEMÓW REGAŁOWYCH


Dzień 2 (15.09.2022): BEZPIECZNA EKSPLOATACJA I KONSERWACJA  
WÓZKÓW WIDŁOWYCH I DOKÓW PRZEŁADUNKOWYCH

Cena regularna za udział 1 osoby w szkoleniu jednodniowym: 899,00 PLN netto + 23% VAT

Cena regularna za udział 1 osoby w szkoleniu dwudniowym: 1 299,00 PLN netto + 23% VAT 

Zapisz się na oba szkolenia z cyklu Bezpieczny Magazyn i oszczędź 499 PLN - w przypadku osób, które zapiszą się na oba szkolenia koszt uczestnictwa wynosi jedynie 1 299,00 PLN netto/osobę + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, parking. Szkolenie odbywa się w godzinach 9.00-15.00.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Możliwość dofinansowania udziału w szkoleniu przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).


 

Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez PROMAG S.A.:

 • Koszt szkolenia: 899,00 PLN netto/osobę przy udziale w jednym dniu szkoleniowym, 1299 PLN netto/osobę przy udziale w obu dniach szkoleniowych
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9.00-15.00.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie otrzymanej w następstwie zgłoszenia faktury proforma.

  Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez PROMAG S.A. oraz opłaceniu kosztów szkolenia zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa.

 • Szkolenia przeznaczone są dla osób/ firm będących użytkownikami systemów regałowych, wózków widłowych, doków przeładunkowych. Nie dopuszcza się udziału osób pracujących w firmach konkurencyjnych, przedsiębiorstwach świadczących usługi przeglądu, napraw i konserwacji ww. urządzeń, a także firm szkoleniowych i konsultingowych.

 • W przypadku szkolenia dofinansowanego z funduszu KFS, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia PROMAG S.A. o tym fakcie drogą pisemną najpóźniej 7 dni roboczych przed szkoleniem w celu podpisania odpowiedniej umowy.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia PROMAG S.A. o tym fakcie drogą pisemną (marketing@promag.com.pl). Rezygnację można także przesłać faksem na numer 61 655 82 03. W przypadku wycofania zgłoszenia do 10 dni roboczych od daty szkolenia firma dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania zgłoszenia do 5 dni roboczych od daty szkolenia firma dokonująca rezerwacji zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.

 • PROMAG S.A. dopuszcza możliwość zmiany osoby będącej Uczestnikiem szkolenia.

 • W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy PROMAG S.A. - Zamawiający otrzyma pełną kwotę wpłaty w przeciągu 10 dni od daty odwołania szkolenia. W tym przypadku PROMAG S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.

 • PROMAG S.A. zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 20 Uczestników.) W przypadku odwołania szkolenia, PROMAG S.A. zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin jego realizacji lub dokona zwrotu opłaty za szkolenia w pełnej wysokości w terminie 10 dni od daty odwołania szkolenia. W tym przypadku PROMAG S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.
 • PROMAG S.A. zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w programie szkolenia.

W ramach akceptacji warunków uczestnictwa w szkoleniu, Zgłaszający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych przez PROMAG S.A., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póź. zmianami).


Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, parking. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Możliwość dofinansowania udziału w szkoleniu przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

Miejsce Szkolenia: Centrum Techniki Magazynowej PROMAG S.A. ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań


Masz pytania? Zadzwoń: 61 655 82 51 lub napisz: marketing@promag.pl

Wybór szkolenia/szkoleń

Dane firmy zgłaszającej na szkolenie:

Dane osoby zgłaszającej:

Dane osób zgłaszanych na szkolenie:

Dodaj kolejną osobę

Forma płatności: przedpłata na podstawie faktury proforma wystawionej do 7 dni od przesłania zgłoszenia.

Niniejszym zobowiązujemy się do przekazania przelewem w terminie wskazanym na fakturze proforma należności za uczestnictwo w szkoleniu.

Uwagi:

Oświadczenie

Kupuj on-line

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem naszych standardowych produktów zapraszamy do naszego sklepu internetowego e-promag.pl

Przejdź

Nasze katalogi

Zamów bezpłatny katalog i dowiedz się dlaczego jesteśmy najlepsi

Zapytanie

Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij zapytanie

Przejdź