Przejdź do treści
Wyszukaj na stronie

Przeglądy regałów – zbędny wydatek czy inwestycja

Obowiązek dokonywania okresowych przeglądów systemów regałowych i pomostów  magazynowych regulowany jest szczegółowo przez polskie i europejskie normy. Wielu pracodawców zapomina jednak o konieczności przeprowadzania kontroli nie zdając sobie sprawy z ryzyka, jakie takie zaniechanie może za sobą pociągać i odpowiedzialności jaka na nich spoczywa.

Gruntowna analiza stanu regałów pozwala natomiast na zainicjowanie działań prewencyjnych, które przekładają się na wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie nakładów finansowych związanych z zakupem nowych regałów, kosztem zniszczonych towarów, a także zwiększenie bezpieczeństwa  pracowników.

NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W EKSPLOATACJI REGAŁÓW

Uszkodzenia regałów powstałe w wyniku przypadkowych uderzeń wózkiem widłowym oraz niewłaściwego składowania towarów mogą przyczynić się do osłabienia konstrukcji regałów i zmniejszenia ich nośności, a w konsekwencji do obniżenia bezpieczeństwa osób i składowanych towarów.

Na podstawie kontroli przeprowadzanych w obiektach magazynowych najczęściej stwierdza się następujące nieprawidłowości w eksploatacji regałów:

 • niedokonywanie przez użytkowników regałów ich przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta
 • brak tabliczek znamionowych oraz naklejek informujących o maksymalnych dopuszczalnych nośnościach
 • przekroczenia dopuszczalnych obciążeń, prowadzące do ugięcia półek oraz odchylenia od pionu belek nośnych
 • uszkodzenia konstrukcji regałów wskutek kolizji ze środkami transportu wewnętrznego (uszkodzenia słupów nośnych oraz rygli)
 • wyrwania kotew regałów z posadzki oraz uszkodzenia odbojników i odbojnic zabezpieczających regały
 • zastawienie dróg komunikacyjnych pomiędzy regałami

Konsekwencje tego typu uchybień mogą mieć bardzo poważne skutki, dlatego tak istotne jest ich wychwytywanie oraz skuteczne eliminowanie, a także w miarę możliwości zapobieganie  ich  ponownemu  wystąpieniu.

PRZEGLĄDY OKRESOWE REGAŁÓW

Przeglądy stanu regałów powinny być przeprowadzane regularnie, dlatego też tak znaczące jest bieżące kontrolowanie ich stanu przez wyznaczony w tym celu personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy w danym magazynie. Wszelkie zauważone usterki powinny być natychmiast odnotowywane oraz niezwłocznie zgłaszane pracodawcy. Bieżące kontrole powinny być uzupełniane przez profesjonalne inspekcje dokonywane przez rekomendowanych specjalistów. Obowiązkowi przeglądu podlegają:

 • regały paletowe rzędowe
 • regały paletowe wjezdne
 • regały paletowe przejezdne
 • regały paletowe przepływowe
 • regały wspornikowe
 • regały półkowe
 • pomosty magazynowe
 • systemy wielopoziomowe
RODZAJE PRZEGLĄDÓW REGALÓW

Konieczne przeglądy regałów dzielone są na cztery grupy, według ich częstotliwości i szczegółowości.

Przeglądy bieżące i okresowe regałów

Przeglądy codzienne

Podmiot odpowiedzialny:  personel obsługujący regały podczas codziennej pracy (magazynierzy, operatorzy wózków itp.)

Zakres czynności:

 • przegląd składowanych palet w celu eliminacji uszkodzonych jednostek, które powinny zostać bezzwłocznie usunięte w obiegu
 • wzrokowa Kontrola konstrukcji regałów, wszelkie zauważone uszkodzenia mechaniczne powinny być bezwzględnie zgłoszone osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w magazynie

Przeglądy cotygodniowe

Podmiot odpowiedzialny: osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w magazynie

Zakres czynności:

 • wzrokowa kontrola konstrukcji regałów od poziomu posadzki przez całą ich wysokość w celu wykrycia wszelkiego typu uszkodzeń konstrukcji regałów (mechaniczne uszkodzenia slupów, belek i stężeń)
 • odnotowanie zaistniałych nieprawidłowości oraz zaklasyfikowanie ich do jednej z trzech grup ryzyka

Przeglądy comiesięczne

Podmiot odpowiedzialny: osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w magazynie

Zakres czynności:

 • wzrokowa inspekcja konstrukcji regałów
 • rozładowanie kilku losowo wybranych sekcji regałów, w celu dokonania szczegółowego przeglądu większej liczby elementów, które przy innych kontrolach mogły być zasłonięte przez składowany towar
 • odnotowanie zaistniałych nieprawidłowości oraz zaklasyfikowanie
 • ich do jednej z trzech grup ryzyka
 • kontrola, czy uszkodzenia z grupy pomarańczowej i czerwonej raportowane pry poprzednich kontrolach zostały usunięte

Przeglądy okresowe co 6 lub 12 miesięcy

Podmiot odpowiedzialny: wyspecjalizowani fachowcy rekomendowani przez producenta regałów

Zakres czynności:

 • ocena stan i kompletności instalacji regałowej, pomiary wielkości odkształceń elementów regałowych pod obciążeniem i odchyleń słupów od pionu
 • kontrola stanu technicznego system zabezpieczeń instalacji (osłony slupów, ramy, polki itp.)
 • sprawdzenie poprawności raportowania uszkodzeń oraz braków
 • sprawdzenie/ uzupełninie wiedzy personelu obsługującego instalacje w zakresie bezpiecznej obsługi regałów
 • raport z okresowego przeglądu stanu technicznego regałów będący podstawa do zaplanowania i podjęcia działań naprawczych

 

Bieżące oraz okresowe przeglądy stanu technicznego regałów magazynowych to inwestycja, pozwalająca na wczesne rozpoznanie uszkodzeń i wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie konsekwencji, jakie mogą one za sobą pociągnąć, m.in. koszt zakupu nowych regałów, uszkodzonych towarów, przestoje w pracy magazynu, uszczerbki na zdrowiu pracowników. Wybierając firmę dokonującą przeglądu kierować należy się wytycznymi dostawcy regałów, zwracając przy tym uwagę na kompetencje usługodawcy oraz zakres przeprowadzanego przeglądu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalania sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania. Obowiązki nałożone na producenta regałów nie zwalniają pracodawcy od tej odpowiedzialności.

Wymóg dokonywania przeglądów okresowych regulowany jest przez znowelizowaną normę EN 15 635:2008, nakładającą na pracodawcę eksploatującego regały magazynowe obowiązek zapewnienia regularnych kontroli stanu konstrukcji regałów oraz szczegółowo określającą przebieg tych kontroli.

Zgodnie z polskimi przepisami, danymi producenta oraz branżową normą FEM 10.2.04, profesjonalne przeglądy powinny odbywać się co najmniej raz do roku.

Nie czekaj aż wydarzy się coś złego lub do Twoich drzwi zapuka Inspekcja Pracy.

Umów się z naszym specjalistą ds. kontroli regałów.
Kategorie

Katalog
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej informacji w Polityce Prywatności.