menu >

pl gb

Kształcenie przyszłych kadr

Będąc liderem na rynku logistyki wewnętrznej, podejmujemy wiele inicjatyw propagowania wiedzy logistycznej wśród potencjalnych pracowników. Przejawem tych działań jest współpraca z lokalnymi uczelniami (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Logistyki), oferującymi kierunki kształcenia związane z szeroko pojętą logistyką. Efektem tej współpracy są m.in. praktyczne warsztaty dla studentów w naszej firmie, wykłady naszych pracowników na uczelniach, rozmaite konkursy skierowane do studentów, których efektem są praktyki w PROMAG, z najlepszymi studentami podpisujemy umowę o pracę.

W 2009 i 2013 roku otrzymaliśmy nagrodę „Wielkopolski Lider Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” w kategorii Dbałość o lokalny rynek pracy. Był to dla nas wyraźny sygnał, że obraliśmy właściwy kierunek podejmowanych działań.

nowe kadry

Projekt "Era inżyniera"

Jedną z inicjatyw, do której przyłączyliśmy się jest projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej”. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki, a przede wszystkim rynku pracy oraz poprawa jakości edukacyjnej PP.  Uczestniczyliśmy już w 3 edycjach Ery inżyniera, podczas których stworzyliśmy 7 stanowisk pracy. Młodzi inżynierowie mogli wykorzystać swoją wiedzę w praktyce w działach: projektowym, techniczno-handlowym i jakości.

Projekt "Wielkopolska musi wiedzieć"

Kolejnym projektem, który wspieramy jest "Wielkopolska musi wiedzieć - partnerstwo szkolnictwa zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie Wielkopolskim", realizowany przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Celem projektu jest nawiązanie trwałych relacji oraz wymiana informacji pomiędzy szkołami średnimi, ich absolwentami oraz przyszłymi pracodawcami. Ideą projektu jest, aby oczekiwania pracodawców dotyczące kwalifikacji przyszłych pracowników zostały uwzględnione już na etapie tworzenia programu kształcenia młodych ludzi. W ramach tej inicjatywy PROMAG S.A. przyjmuje na praktyki uczniów szkół średnich oraz współuczestniczy w tworzeniu materiałów edukacyjnych dla uczniów, kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik spedytor.

ksztacimy przyszle kadry

Kupuj on-line

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem naszych standardowych produktów zapraszamy do naszego sklepu internetowego e-promag.pl

Przejdź

Nasze katalogi

Zamów bezpłatny katalog i dowiedz się dlaczego jesteśmy najlepsi

Zapytanie

Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij zapytanie

Przejdź