Przejdź do treści
Wyszukaj na stronie

Drogi transportowe w magazynie

Czy istnieją przepisy regulujące parametry przestrzeni pomiędzy regałami, jeżeli między tymi regałami poruszają się wózki widłowe? Jakie są  prawidłowe wymiary dla dróg transportowych wyznaczonych w magazynie tak aby zachowane zostało bezpieczeństwo zarówno osób, jak i przemieszczanych towarów?

Prawidłowo zorganizowany transport wewnątrzmagazynowy powinien zapewnić przewóz ładunków przy najmniejszym zużyciu środków transportowych i po najkrótszych drogach. Zachowanie tej zasady w dużej mierze zależy od właściwej organizacji dróg transportowych oraz odpowiedniego doboru wózków widłowych do konkretnych warunków przedsiębiorstwa.

Nie ma specjalnych przepisów określających wymiary przestrzeni między regałami w magazynach, w których poruszają się wózki. Przepis § 69 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 26.9.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 196. poz. 1650. ze zm.) określa tylko, że szerokość odstępów między regałami powinna:

Jeżeli przestrzeń między regałami potraktujemy jako drogę transportową, to zastosowanie ma przepis § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, który brzmi: Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy.

W PN-M-78010:1968 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania” podano wytyczne do projektowania m.in. dróg transportowych w budynkach magazynowych. Dla silnikowych pojazdów transportowych poruszających się w ruchu jednostronnym (bez równoczesnego ruchu pieszego i innych środków transportu) minimalna szerokość drogi na odcinkach prostych powinna wynosić:

B = a + 60 cm

Gdzie: a to szerokość środka transportowego, ewentualnie gdy wózek przewozi ładunek szerszy niż wózek przyjmuje się szerokość ładunku.

Szerokość drogi B nie powinna być jednak mniejsza niż 120 cm.

Gdy pomiędzy regałami mogą poruszać się w tym samym czasie piesi, to szerokość B powinna wynosić co najmniej:

B = a + 100 cm

Minimalny 50-centymetrowy odstęp między wózkiem a regałem, jako odległość bezpieczna dla ciała ludzkiego (w przypadku pojawienia się człowieka między regałami), wynika również z treści polskiej normy PN-EN 349+A1:2012 „Maszyny Bezpieczeństwo. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała ludzkiego”.

W magazynach z dwukierunkową organizacją ruchu minimalna szerokość drogi transportowej dla wózków widłowych bez udziału ruchu pieszego wynosi:

B = 2a + 90 cm

zaś przy jednoczesnym występowaniu środków transportowych i ruchu pieszego:

B = 2a + 200 cm

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10.05.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, obowiązkiem pracodawcy jest określenie dopuszczalnych prędkości wózków na poszczególnych odcinkach dróg, uwzględniając przy tym nasilenie ruchu, rodzaj przewożonych ładunków, szerokość i stan dróg oraz widoczność.

Kategorie

Katalog
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej informacji w Polityce Prywatności.