Przejdź do treści
Wyszukaj na stronie

Słownictwo branży logistycznej cz.1

Każdą branżę, w tym również logistyczną, charakteryzuje specjalistyczne i bardzo bogate słownictwo, czyli zasób słów i pojęć jakimi posługuje się w tym przypadku konkretna branża. Nazewnictwo czy nomenklatura to zbiór zasad określający reguły nadawania nazw w danej dziedzinie i pozwalający na standaryzację pojęć. Mimo standaryzacji i reguł słownictwo bardzo szybko i łatwo ewoluuje i bardzo często prowadzi do powstania bardzo odległych od początkowych terminów i sformułowań. W logistyce niezrozumienie czy błędna interpretacja informacji może pociągać za sobą daleko idące konsekwencje, dlatego chcieliśmy uporządkować najważniejsze terminy spotykane w branży logistycznej  

Poniższym słownikiem podstawowych  pojęć dotyczących logistycznych chcielibyśmy rozpocząć cykl słownictwa dotyczącego różnych dziedzin logistyki np. procesów logistycznych, urządzeń transportu wewnętrznego czy transportu.

Mały słownik podstawowych pojęć logistycznych

centrum logistyczne – obiekt przestrzenno-funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze (usługodawcy logistyczni z różnych specjalności logistyki).

cross docking – czyli przeładunek kompletacyjny, jest to system dystrybucji, w którym towar dostarczony do magazynu jest od razu przeładowywany i wysyłany dalej – do następnego odbiorcy. Dzięki temu nie jest składowany, co pozwala na obniżenie kosztów całkowitych w łańcuchu dostaw. Wymaga to jednak dokładnego zsynchronizowania wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów.

dystrybucja – działalność obejmująca planowanie, organizowanie i kontrolowanie sposobu przemieszczania gotowych produktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc sprzedaży nabywcom finalnym. Celem dystrybucji jest zarządzanie łańcuchami dostaw, czyli przepływami wartości od dostawców do ostatecznych klientów. Dystrybucję określa się jako działalność zorientowaną na zaspakajanie potrzeb nabywców i zapewnienie zysków przedsiębiorstwu.

jednostka ładunkowa – to ładunek zbiorczy, utworzony z wielu mniejszych ładunków przez umieszczenie ich w (lub na) palecie ładunkowej, pakiecie lub kontenerze. Umożliwia ona pełną mechanizację przeładunków na drodze swego przebiegu.

karty oceny palet – dokument przedstawiający praktyczne standardy oceny palet na rynku polskim. Dostępne są trzy karty oceny palet opisujące kolejno:

lean management – jedna z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, której wdrożenie umożliwia dostarczanie klientowi wymaganej przez niego wartości po jak najniższym koszcie i przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości zasobów. Istotą metody jest uzyskanie wysokiej produktywności produkcji i pracy, sprawnej organizacji i zarządzania, wysokiej jakości produkcji usług oraz pozytywnych wyników ekonomicznych. Osiąga się to przez wprowadzenie szeregu przedsięwzięć organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych.

logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Zadaniem logistyki jest dostarczenie właściwego towaru, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwej, czyli możliwie najniższej cenie.

Ze względu na obszar działań możemy wyróżnić: logistykę zaopatrzenia, logistykę produkcji, logistykę dystrybucji, logistykę transportu, logistykę marketingową, ekologistykę, logistykę odzysku, logistykę miejską, e-logistykę

łańcuch dostaw – obejmuje wszystkie czynności, począwszy od pozyskania podstawowych surowców, a skończywszy na sprzedaży końcowemu nabywcy produktu finalnego i utylizacji tego, co z niego zostaje po zużyciu. Jest to zatem przepływ surowców, materiałów, podzespołów i wyrobów gotowych od momentu pozyskania tych pierwszych  do momentu konsumpcji wyrobu finalnego przez użytkownika końcowego.

operator logistyczny – to firma oferująca kompleksową obsługę klienta w zakresie przewozu i jego organizacji, konfekcjonowania, paletowania, magazynowania i rozporządzania towarem w imieniu klienta.

pool paletowy – to określenie firmy zajmującej się profesjonalnie wynajmem palet stanowiących jej własność lub określenie puli palet wypożyczanych ich użytkownikom przez wyspecjalizowany podmiot.

procesy logistyczne – to uporządkowany łańcuch operacji związany z przepływem materiałów. Efektem procesu logistycznego jest usługa logistyczna. Do procesów logistycznych zaliczamy: magazynowanie, transport, zarządzanie zapasami i przepływem materiałów, opracowanie zamówień klienta, zarządzanie logistyką, komunikację, zarządzanie opakowaniami.

spedycja – to zarządzanie i zorganizowanie wszystkich czynności związanych z przesyłaniem rzeczy, które ma doprowadzić do bezpiecznego i efektywnego dostarczenia przesyłki we wskazane miejsce, to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.

usługa logistyczna – jest to zorganizowane przez firmę zewnętrzną transportowanie i magazynowanie produktów wraz z pełną obsługą formalno – prawną, w tym celną. Obejmuje zarobkowo wykonywane usługi spedycji, transportu, magazynowania, a także usługi pokrewne i wspomagające proces przepływu dóbr między ogniwami łańcucha dostaw. Obszarami podejmowanych działań logistycznych przez usługodawców logistycznych w przedsiębiorstwie są: zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja.

WMS– magazynowy system informatyczny służący koordynowaniu prac magazynowych. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego.

Kategorie

Katalog
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej informacji w Polityce Prywatności.