KATALOG
widget katalog
menu >

pl gb

Przeglądy okresowe

Przegląd okresowy regałów

Przeglądy okresowe systemów składowania.

W trosce o bezpieczeństwo pracy naszych Klientów świadczymy usługi przeglądów okresowych:

 • regałów
 • wózków
 • urządzeń przeładunkowych
 • urządzeń dźwignicowych

Zgodnie z wytycznymi polskich i europejskich norm. Po każdym przeglądzie przygotowujemy raport, który jest podstawą do podjęcia realizowanych przez nas prac naprawczych. 

Regularnie przeprowadzane przeglądy okresowe to gwarancja:

 • bezpieczeństwa pracy
 • niskich kosztów serwisowych
 • braku przestojów w pracy.

Do obowiązków pracodawcy należy dbanie o to, aby wszelkiego typu urządzenia magazynowe, w tym również regały będące środkami pracy, nie stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (DZ.U. 03.169.1650) na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych.

Systematycznie prowadzenie bieżących oraz okresowych kontroli stanu technicznego regałów pozwala na wcześniejsze zainicjowanie działań prewencyjnych, co przekłada się na:

 •  zapobieganie powstawaniu zagrożeń dla zdrowia lub życia obsługi magazynu,
 • uniknięcie wydatków związanych z wymianą uszkodzonych elementów regałów,
 • wyeliminowanie kosztów towaru zniszczonego podczas wypadku
 • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia przestojów pracy w magazynie.

Firma PROMAG S.A. jako dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie techniki magazynowej oraz systemów transportu wewnętrznego przywiązuje szczególną uwagę do bezpieczeństwa wszystkich oferowanych instalacji regałowych zaczynając od etapu projektowania poprzez dostawę i montaż oraz serwis.


W trosce o bezpieczeństwo pracy Państwa magazynu wykwalifikowani specjaliści PROMAG S.A.:

 • dokonują przeglądu zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnych normach,
 • na życzenie klienta zrealizują niezbędne prace naprawcze w oparciu o raport sporządzony z przeglądu,
 • przeprowadzą szkolenia z zakresu bezpiecznej eksploatacji regałów.

Wynik przeprowadzonej kontroli zostaje przedstawiony pracodawcy w raporcie z okresowego przeglądu stanu technicznego regałów, który zawiera:

 • opis i zestawienie elementów do wymiany i/lub uzupełnienia,
 • zalecenie pokontrolne,
 • indywidualny protokół okresowej kontroli stanu technicznego,
 • rysunki rozmieszczenia i konfiguracji regałów, na których pokazana jest lokalizacja elementów wymagających wymiany, naprawy i/lub uzupełnienia.

Raport ten stanowi podstawę do zaplanowania i przeprowadzenia przez nas działań naprawczych.

 

Kupuj on-line

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem naszych standardowych produktów zapraszamy do naszego sklepu internetowego e-promag.pl

Przejdź

Nasze katalogi

Zamów bezpłatny katalog i dowiedz się dlaczego jesteśmy najlepsi

Zapytanie

Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij zapytanie

Przejdź