KATALOG
widget katalog
menu >

pl gb
Skontaktuj się z naszym doradcą 

newsletter

Chcesz wiedzieć wszystko o naszej ofercie. Zapisz się na nasz newsletter. Zobacz przykład

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PROMAG z siedzibą w Poznaniu, w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101/02, poz. 926).

Bieżące przeglądy regałów – know how

Przeprowadzanie bieżących przeglądów systemów regałowych jest obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, które mówi, iż na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalania sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania.

Należy wspomnieć, iż protokoły z przeglądów bieżących, a w szczególności informacje o pojętych działaniach zapobiegawczych, są jednym z dokumentów sprawdzanych przez Państwową Inspekcję Pracy podczas kontroli.
Podczas prowadzonych przez naszą firmę szkoleń z bezpiecznej eksploatacji i konserwacji systemów regałowych wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdzie pracownicy będący bezpośrednimi użytkownikami  regałów, odpowiedzialni za kontrolowanie ich stanu technicznego, nie posiadają wiedzy niezbędnej do prawidłowego przeprowadzania bieżących kontroli stanu technicznego regałów.

przeglądy bieżące regałówKnow how przeglądów bieżących:

  •  powinny być przeprowadzane systematycznie (najczęściej raz w tygodniu)
  • powinny być przeprowadzone przez bezpośrednich użytkowników regałów tj. wyznaczony przez pracodawcę personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy w danym magazynie
  • wszelkie zauważone usterki powinny być odnotowane w karcie bieżącej kontroli stanu technicznego

Przeglądy bieżące to kontrola polegająca na wzrokowym sprawdzeniu konstrukcji regałów, a zatem podczas tych przeglądów należy sprawdzić:

  •  niezgodności w zapisach na tabliczkach znamionowych ze stanem rzeczywistym
  • uszkodzenia i  pęknięcia posadzki w szczególności w miejscach kotwienia ram
  • wszelkiego rodzaju uszkodzenia elementów ram jak: wgniecenia, wygięcia, skręcenia, rozdarcia, pęknięcia itd.
  • wszelkiego rodzaju uszkodzenia belek ryglowych, zaczepów, a także braki nitów zabezpieczających belki ryglowe przed przypadkowym wypięciem


Bieżące przeglądy stanu technicznego regałów poza obowiązkiem, dla firm to inwestycja, pozwalająca na wczesne rozpoznanie uszkodzeń i wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie konsekwencji, jakie mogą one za sobą pociągnąć, m.in. kosztów zakupu nowych regałów, uszkodzonych towarów, przestojów w pracy magazynu, uszczerbku na zdrowiu pracowników.

wróć

Kupuj on-line

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem naszych standardowych produktów zapraszamy do naszego sklepu internetowego e-promag.pl

Przejdź

Nasze katalogi

Zamów bezpłatny katalog i dowiedz się dlaczego jesteśmy najlepsi

Zapytanie

Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij zapytanie

Przejdź