KATALOG
widget katalog
menu >

pl gb
Skontaktuj się z naszym doradcą 

newsletter

Chcesz wiedzieć wszystko o naszej ofercie. Zapisz się na nasz newsletter. Zobacz przykład

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PROMAG z siedzibą w Poznaniu, w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101/02, poz. 926).

Przeglądy regałów – zbędny wydatek czy inwestycja

Obowiązek dokonywania okresowych przeglądów systemów regałowych i pomostów  regulowany jest szczegółowo przez polskie i europejskie normy. Wielu pracodawców zapomina jednak o konieczności przeprowadzania kontroli nie zdając sobie sprawy z ryzyka, jakie takie zaniechanie może za sobą pociągać i odpowiedzialności jaka na nich spoczywa.

Gruntowna analiza stanu regałów pozwala natomiast na zainicjowanie działań prewencyjnych, które przekładają się na wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie nakładów finansowych związanych z zakupem nowych regałów, kosztem zniszczonych towarów, a także zwiększenie bezpieczeństwa  pracowników.

NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W EKSPLOATACJI REGAŁÓW

Uszkodzenia regałów powstałe w wyniku przypadkowych uderzeń wózkiem widłowym oraz niewłaściwego składowania towarów mogą przyczynić się do osłabienia konstrukcji regałów i zmniejszenia ich nośności, a w konsekwencji do obniżenia bezpieczeństwa osób i składowanych towarów.

Na podstawie kontroli przeprowadzanych w obiektach magazynowych najczęściej stwierdza się następujące nieprawidłowości w eksploatacji  regałów:

 • niedokonywanie przez użytkowników regałów ich przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta
 • brak tabliczek znamionowych oraz naklejek informujących o maksymalnych dopuszczalnych nośnościach
 • przekroczenia dopuszczalnych obciążeń, prowadzące do ugięcia półek oraz odchylenia od pionu belek nośnych
 • uszkodzenia konstrukcji regałów wskutek kolizji ze środkami transportu wewnętrznego (uszkodzenia słupów nośnych oraz rygli)
 • wyrwania kotew regałów z posadzki oraz uszkodzenia odbojników i odbojnic zabezpieczających regały
 • zastawienie dróg komunikacyjnych pomiędzy regałami


Konsekwencje tego typu uchybień mogą mieć bardzo poważne skutki, dlatego tak istotne jest ich wychwytywanie oraz skuteczne eliminowanie, a także w miarę możliwości zapobieganie  ich  ponownemu  wystąpieniu.

PRZEGLĄDY OKRESOWE REGAŁÓW

Przeglądy stanu regałów powinny być przeprowadzane regularnie, dlatego też tak znaczące jest bieżące kontrolowanie ich stanu przez wyznaczony w tym celu personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy w danym magazynie. Wszelkie zauważone usterki powinny być natychmiast odnotowywane oraz niezwłocznie zgłaszane pracodawcy. Bieżące kontrole powinny być uzupełniane przez profesjonalne inspekcje dokonywane przez rekomendowanych specjalistów. Obowiązkowi przeglądu podlegają:

 • regały paletowe rzędowe
 • regały paletowe wjezdne
 • regały paletowe przejezdne
 • regały paletowe przepływowe
 • regały wspornikowe
 • regały półkowe
 • pomosty magazynowe
 • systemy wielopoziomowe

DEFINICJA GRUP RYZYKA

FEM (Federation Europeene de la Manutention) w opracowaniu “Wytycznych dla bezpiecznego użytkowania statycznych instalacji regałowych” zdefiniowała następujące trzy grupy ryzyka:

GRUPA ZIELONA    
niewielkie uszkodzenia, wymagające okresowej kontroli ich stanu

GRUPA POMARAŃCZOWA
poważne uszkodzenia wymagające pilnej reakcji

GRUPA CZERWONA
bardzo poważne uszkodzenia wymagające natychmiastowej reakcji

RODZAJE PRZEGLĄDÓW REGALÓW

Konieczne przeglądy regałów dzielone są na cztery grupy, według ich częstotliwości i szczegółowości.

Bieżące oraz okresowe przeglądy stanu technicznego regałów to inwestycja, pozwalająca na wczesne rozpoznanie uszkodzeń i wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie konsekwencji, jakie mogą one za sobą pociągnąć, m.in. koszt zakupu nowych regałów, uszkodzonych towarów, przestoje w pracy magazynu, uszczerbki na zdrowiu pracowników. Wybierając firmę dokonującą przeglądu kierować należy się wytycznymi dostawcy regałów, zwracając przy tym uwagę na kompetencje usługodawcy oraz zakres przeprowadzanego przeglądu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalania sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania. Obowiązki nałożone na producenta regałów nie zwalniają pracodawcy od tej odpowiedzialności.
    
Wymóg dokonywania przeglądów okresowych regulowany jest przez znowelizowaną normę EN 15 635:2008, nakładającą na pracodawcę eksploatującego regały magazynowe obowiązek zapewnienia regularnych kontroli stanu konstrukcji regałów oraz szczegółowo określającą przebieg tych kontroli.

Zgodnie z polskimi przepisami, danymi producenta oraz branżową normą FEM 10.2.04, profesjonalne przeglądy powinny odbywać się co najmniej raz do roku.
    
Nie czekaj aż wydarzy się coś złego lub do Twoich drzwi zapuka Inspekcja Pracy. Umów się z naszym specjalistą ds. kontroli regałów. Zadzwoń pod numer tel. 61 655 82 44 lub napisz na nasz adres mailowy promag@promag.pl.

Zapisz

wróć

Kupuj on-line

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem naszych standardowych produktów zapraszamy do naszego sklepu internetowego e-promag.pl

Przejdź

Nasze katalogi

Zamów bezpłatny katalog i dowiedz się dlaczego jesteśmy najlepsi

Zapytanie

Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij zapytanie

Przejdź